Konfirmanter og diamanter

11.09.18

En konfirmant er som en diamant, sa menighetspedagog Hilde Tetlie under presentasjonsgudstjenesten søndag 9 september i Bergen domkirke. Når lyset treffer diamanten på rett måte, stråler det ut en palett med farger i all sin glans.

Vi i Bergen domkirke menighet ønsker å få frem og ta vare på det unike med hver enkelt av ungdommene. 55 nye konfirmanter ble presentert for menigheten og hver og en fikk legge sin diamant i en krukke mens navnene deres ble lest. Vi er stolte og glade for å ta imot våre nye konfirmanter dette året. Vi tror at det blir et spennende år med mange flotte aktiviteter, og med tid og rom til undring og refleksjon.

Menigheten vil møte konfirmantene jevnlig i gudstjenestene utover høsten og våren. Ta vel imot dem.